Kontaktujte ns: +420 604 281 819

Produktové novinky >>


KUBOTA X 24 Saturn
KUBOTA X 24 Saturn

220 000 Kč

YANMAR FX 28 D
YANMAR FX 28 D

250 000 Kč

VIDLE ČELISŤOVÉ
VIDLE ČELISŤOVÉ

21 000 Kč

MULČOVAČ EFN 105
MULČOVAČ EFN 105

22 000 Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY - PLATNOST OD 1.1.2014

 • Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění).

 • Je-li kupujícím podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se obchodní vztahy, které neupravuje nákupní řád a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem č 513/1991 Sb. v platném znění.

 

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se prodeje (sdělení jména a adresy dodání).​

 

CENY 

 • Provozovatel www stránek (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Ceny uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní a konečná cena je cenou smluvní a je s konečnou platností domluvena se zákazníkem při výběru každého malotraktoru.

 • POMŮŽEME VÁM PŘI KOUPI MALOTRAKTORU I FORMOU LEASINKU

 • Financováním na splátky. Jedinou podmínkou takovéhoto nákupu je složení 20 % akontace.

 

 

Předvedení malotraktoru u zákazníka, zaškolení a další poradenská činnost je zahrnuta v kupní ceně.

Kompletní tříbodový závěs malotraktoru je v ceně pouze u malotraktorů, u kterých byl proveden kompletní předprodejní servis.

Servisní zásah mimo provozovnu (za podmínek, kdy je to technicky možné) je účtován částkou: 350,- Kč za každou započatou hodinu.

Náklady na dopravu k zákazníkovi a zpět se účtují jako dopravné. Jako dopravné jsou účtovány pouze náklady na pohonné hmoty + čas strávený na cestě k zákazníkovi, tam i zpět, a to částkou 100,- Kč / hod.

Celková částka za servisní zásah podléhá vyúčtování daně s přidané hodnoty: DPH 21 %.

 

DOPRAVA MALOTRAKTORU A PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁKAZNÍKOVI - ÚČTUJEME POZE SKUTEČNÉ NÁKLADY NA POHONNÉ HMOTY !!

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • Záruka 1 rok od data prodeje malotraktoru se vztahuje pouze na ty stroje, u kterých byl proveden celkový předprodejní servis.

 • Záruka 2 roky se vztahuje na všechny dodané akumulátory. Návod na obsluhu a instalaci akumulátoru je předáván zákazníkovi při prodeji.

 

DOBA PRO PŘEDÁNÍ MALOTRAKTORU ZÁKAZNÍKOVI

 • Termín předání se určuje vždy individálně po vájemné dohodě se zákazníkem.

 

PRO VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE SE OBRACEJTE NA:

 • LUCIE SKŘIVANOVÁ (MORÁVKOVÁ)

 • mobil: +420 604 281 819

 • pevná linka: +420 491 813 918 

 • adresa: Starý Ples 5, 551 01, Jaroměř

 

Podmínky používání stránek

Provozovatelem internetových stránek Malotraktory-prodej (dále jen Stránky) je společnost www.malotraktory-prodej.cz (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či zdrojového nebo programového kódu internetových Stránek bez jeho předchozího souhlasu.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Stránek (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat Stránky.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Stránek.

Některé z informací publikovaných na Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost všech zveřejněných informací.

Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky byly zveřejněny dne 1. 10. 1014 a od tohoto data jsou platné a účinné.