Kontaktujte ns: +420 604 281 819

Produktové novinky >>


JOHN DEERE YM 2620 D
VIDLE ČELISŤOVÉ
VIDLE ČELISŤOVÉ

21 000 Kč

KUBOTA GL 250 Grandel

Obchodní podmínky

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Veškeré záruční a reklamační podmínky se řídí platnými předpisy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí stroje v souladu se zákonem č. 367/200 Sb. Občanského zakoníku.

Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy do 14 dnů, vrátí stroj nepoškozený, bez známek užívání nebo opotřebení, dopravit stroj v uvedené lhůtě zpět. Po obdržení vráceného stroje, prodávající obratem kupujícímu vrátí jím uhrazenou částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující je povinen si dodaný stroj důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladů informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

  • a) na e-mailovou adresu prodávajícího farmamoravek@gmail.com

  • b) poštou na adresu provozovatele: Lucie Skřivanová (Morávková) Farma Morávek, Starý Ples 5, 551 01 Jaroměř, tel: 604281819

Kupující je povinen uvést:

  • a) doložit doklad o vlastnictví stroje (faktura, daňový doklad, kupní smlouva)

  • b) číslo objednávky (pokud byla vystavena)

  • c)  co nejvýstižněji popsat závady a jejich projevy, nejlépe s přiloženou fotodokumentací závady

Povinnosti prodávajícího:

  • Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího telefonicky nebo e-mailem.

V přídadech, že stroj od kupujícího bude vrácen poškozený, nebo nebyl používán v souladu s návodem na použití a zaškolení při převzetí, nebo není vrácen kompletní, jsme oprávněni reklamaci zamítnout.

Záruka se vztahuje na veškeré zjevné i skryté vady, které nejsou slučitelné s dalším provozem a funkčností stroje.

V případě, že dojde k reklamaci stroje, kupující reklamuje dodaný stroj v době záruční doby, provede prodávající odstranění závady formou opravy nebo výměny.

Prodávající je povinen odstranit závady do 30 dnů od data dodání stroje do servisu na adrese:

Lucie Skřivanová (Morávková) – Farma Morávek, Starý Ples 5, 551 01, Jaroměř, tel: 604 281 819.

Uplatnění záručních vad je možné pouze v servisu prodejce. Kupující hradí náklady na cestu do servisu a zpět.

Doba od uplatnění nároků reklamace, do doby převzetí stroje do opravy, se do 30 denní lhůty opravy stroje nezapočítává.

O tuto dobu se zároveň prodlužuje i záruční doba.

Kupující uplatňující nárok na odstranění závady je vyrozuměn o ukončení opravy.

Pokud si kupující stroj nepřevezme do tří dnů od doručení zpávy o ukončení opravy, bude účtováno k opravě skladné. Za každý započatý den od konce lhůty vyzvedutí stroje je ve výši 100,- Kč / den.

Od smlouvy může prodávající odstoupit, pokud stroj není dlouhodobě skladem, nebo se již přestal vyrábět.

Záruční podmínky se nevztahují na vady, které vzniknou nedodržením návodu a zaškolení při převzetí stroje, zanedbáním údržby, násilným nebo neodborným zásahem uživatele, nebo třetí osoby, přirozeným opotřebením stroje provozem, nebo živelnými pohromami, krádeží, přetěžováním stroje, použitím nesprávného paliva, nebo maziv, neodpovídajícím uskladněním.